Breaking News

Fe’l-동사

Qo’shimchalar

➡️ 은/는 ⬅️ 은/는 qo’shimchasi gapni egasiga qo’shiladi. O’zbek tilida tarjimasi yo’q. Ochiq bo’gin bo’lsa 는 yopiq bo’g’in bo’lsa 은 qo’shiladi. Masalan: 저 -men (cho) 저 + 는 qo’shilib 저는 bo’ladi. 책 -kitob (chek) 책 + 은 책은 bo’ladi. 저는 한국 사람입니다 -(chonin hanguk saramimnida) Men Koreyalikman.   ➡️ 을/를 …

Read More »