Breaking News
Home / soxibjon.davurov

soxibjon.davurov

Qo’shimchalar

➡️ 은/는 ⬅️ 은/는 qo’shimchasi gapni egasiga qo’shiladi. O’zbek tilida tarjimasi yo’q. Ochiq bo’gin bo’lsa 는 yopiq bo’g’in bo’lsa 은 qo’shiladi. Masalan: 저 -men (cho) 저 + 는 qo’shilib 저는 bo’ladi. 책 -kitob (chek) 책 + 은 책은 bo’ladi. 저는 한국 사람입니다 -(chonin hanguk saramimnida) Men Koreyalikman.   ➡️ 을/를 …

Read More »

Koreyscha sanashni o’rganamiz

Insoniyat tarixining ibtidoiy davrlaridayoq qo‘lga kiritilgan o‘ljani qabila a’zolari o‘rtasida taqsimlash zarurati tug‘ilishi bilan sanash va sonlarga ehtiyoj paydo bo‘lgan. Huddi shu sabab ham, nafaqat koreys tilini, balki istalgan chet tilini o‘rganishda sonlar va sanash boshlang‘ich bilimlar sifatida qaraladi. Zero, «YOshingiz nechada?», «Telefon raqamingizni aytib yuboring.» «Soat necha bo‘ldi?» kabi …

Read More »